CESA - Center for Socialt Arbejde

CESA er en innovativ forening, der sælger ydelser indenfor det sociale område. Indsatsen tilrettelægges ud fra brugerens behov, og vi lægger vægt på høj socialfaglig kvalitet.

​Værdigrundlaget er humanistisk, og vi arbejder ud fra den grundlæggende opfattelse, at en persons udvikling sker i et anerkendende samspil mellem mennesker.

Vi er samtidig en non profit forening med konkurrencedygtige priser.

Vi har nogle faste ydelser men laver gerne individuelle løsninger, der er skruet sammen efter borgerens og kommunens behov. 

Ring til os i dag
Står du i en udfordrende situation eller har brug for hjælp?
Opholdsstedet Damkjærgaard


Opholdssted for børn og unge i alderen 7-25 år på en landlig ejendom ved Harndrup. Vi har 2 heste, trampolin, bål sted og en …

Fristedet

Et aflastningstilbud til børn/unge i alderen 6-18 år med adfærdsmæssige problemer ved Ørbæk. Vi har aktivitetsrum med computer..

Projekt Netværk

Et gratis tilbud til plejeforældre og plejebørn i alderen 9-18 år fra region Syddanmark. Plejebørns grupperne bliver aldersopdelt…

Behandlingstilbud til børn og unge

Et nyt gratis behandlingstilbud til børn og unge i alderen 6-24 år fra familier med stof- eller alkoholmisbrug. Formålet med…

Samvær

CESA har mere end 30 års erfaring i håndtering af opgaver med støttet og overvåget samvær mellem forældre og børn. Der kan også være tale om samvær mellem søskende eller børn og deres bedsteforældre.

Vi lægger vægt på det rigtige match mellem familie og samværskonsulent i forhold til den specifikke sag, og har et antal erfarne samværskonsulenter med forskellige fagrelevante uddannelser til at varetage samværene.

Vi har egne samværslokaliteter i Vejle, Odense og Ringe, og møder også gerne op i plejefamilier, opholdssteder eller i forælderens eget hjem.

Om os

CESA – Center for Socialt Arbejde er en selvejende forening med en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling.

Bestyrelsen er sammensat af politikere, plejeforældre og øvrige medlemmer af foreningen.

Det daglige arbejde varetages fra kontoret i Ringe af en leder, 1 projekleder, 1 social- og familiekonsulent, 3 social og samværskoordinatorer, 2 terapeuter, 1 psykolog og 1 sekretær.

Der er derudover ansat et antal plejefamilier, pædagogisk personale til samvær- og konsulentopgaver, færdighedstrænere og støtte/kontaktpersoner.