CESA ønsker glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår

Kære samarbejdspartner.

Nu nærmer julen sig og et nyt år står for døren. 2020 har på alle måder været et anderledes år, hvor også CESA har været påvirket af COVID19, der har lagt sig, som en skygge over os alle. Selvom COVID 19 har påvirket os, har 2020 også været et godt år med travlhed og nye tiltag.

Vi har Udviklet vores tilbud om familiebehandling fra det manualbaserede FFT til at arbejde ud fra en eklektisk tankegang, så terapien tilpasses til netop det behov, som den enkelte familie har. Det har givet stor efterspørgsel, blandt andet fordi vores behandlere tager ud i familiernes hjem eller familierne kommer ind hos os. Vores force er at vi med en fast medarbejder stab og stort eksternt korps af behandlere hurtigt og smidigt kan tilrettelægge et forløb, som matcher familiens behov, og dermed både tilbyde et fagligt relevant tilbud og samtidig mindske familiens ventetid for hjælp.

Derudover har vi stor succes med vores samværsopgaver, hvor vores dygtige samværskonsulenter hjælper børn og unge, som er anbragt, til at få nogle gode samværstimer med deres forældre og netværk. Vi har samværslejligheder i Ringe, Odense og Vejle, og afholder også samvær i familierne.

Opholdsstedet Damkjærgård er godkendt til 11 børn/unge i alderen 7 til 25 år. og vi har, som noget nyt, fået godkendelse til en udslusningsbolig, hvor unge over 18 år kan bo som en god overgang til voksenlivet. Vi har på Damkjærgård oplevet tilgang af børn og unge i sidste halvdel af 2020, hvor vi også har sagt farvel til 2 af vores unge mennesker.  

I vores aflastningstilbud Fristedet har vi løbende i 2020 oplevet en positiv tilgang af børn og unge, hvoraf flere har diagnoser, og hvor forældrene trænger til et pusterum. Vi har i 2020 lagt Fristedet ind under vores opholdssted Damkjærgård, for at skabe mere fleksibilitet i tilbuddet.

I CESA tilbyder vi supervision til plejefamilier og vi er en del af Projekt Netværk for plejefamilier og børn og unge som bor i plejefamilier. Vi har i 2020 fået flere tilbagemeldinger fra plejefamilier om, at det er godt at modtage supervision og at være en del af et netværk, særligt har børnene meldt tilbage at de havde stor glæde af at være sammen med andre plejebørn. Vi glæder os derfor til at fortsætte dette tilbud i 2021.

I CESA fik vi fra januar 2020 Projektmidler til et 4-årigt behandlingstilbud til Børn og unge fra familier med stof-eller alkoholmisbrug. Vi er kommet rigtigt godt fra start og har i 2020 kunne indskrive 25 børn og unge i projektet og vi satser på at kunne øge frekvensen med 50 % for det kommende år.

2020 er også året, hvor vi i samarbejde med alle 10 fynske kommuner udbyder grundkursus for netværksplejefamilier.

Med ønske om en rigtigt glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår, vil CESA takke for samarbejdet i 2020 og vi glæder os til et fortsat godt samarbejde i 2021.

Palle Tofte
leder
CESA