Psykologbistand

Psykologbistand

Psykologydelserne er primært målrettet børn og unge, der af forskellige årsager er hæmmet i deres daglige fungeren i en sådan grad, at deres trivsel eller udvikling er komprimeret.

Omsorgspersoner eller professionelle omkring barnet/den unge kan inddrages sekundært med henblik på, at de kan få en mere nuanceret forståelse af barnet/den unge gennem psykoedukation og videnstilførelse for derved at kunne påtage sig en støttende funktion i form af at fremme barnets/den unges trivsel og udvikling.

Vores psykolog kan både tilbyde støttende og terapeutiske samtaler til børn og unge samt foretage psykologiske undersøgelser baseret på samtaler og tests.

I de terapeutiske samtaler kan det forventes, at der bliver arbejdet med tænkningen, kropslige fornemmelser, følelser og adfærd med henblik på at blive bevidst om disse og på at komme i en position, hvor barnet/den unge har fået nogle strategier eller redskaber til at kunne håndtere en vanskelig livssituation på en mindre uhensigtsmæssig måde.

De støttende samtaler vil have en mere afklarende karakter og iværksættes oftest som en mere forebyggende eller udredende indsats med henblik på at vurdere barnets/den unges nødvendige støttebehov fremadrettet. Der er således ikke tale om samtaler med behandlende karakter, men de kan overgå til terapeutiske samtaler, hvis der vurderes et behov herfor.

En psykologisk undersøgelse har til formål at belyse barnets/den unges kognitive, sociale, personligheds- og følelsesmæssige ressourcer, udfordringer samt udviklingsmuligheder, og på dette grundlag fremsætte fremtidige anbefalinger eller igangsætte hensigtsmæssige interventioner for, at barnets/den unges trivsel og udvikling kan fremmes.

Alle forløb tilrettelægges individuelt afhængig af de aspekter, der ønskes belyst og af klientens ressourcer samt funktionelle og emotionelle alder. 

I terapeutiske forløb, har forskningen vist, at det ikke blot er den valgte metode, der har en betydning for udfaldet af terapien, men at terapeutens relationelle kompetence og evne til at danne alliance med klienten er afgørende. Det er derfor vigtigt, at du føler dig tryg ved psykologen. 

Kort fortalt, blev Jeanette færdiguddannet psykolog i 2019 og er aktuelt i gang med et autorisationsforløb, hvor hun modtager supervision for at understøtte hendes faglige og personlige udvikling og kvalificere hende til at kunne påtage sig forskelligartede opgaver med udredning og intervention selvstændigt.

Som uddannet psykolog og medlem af Dansk Psykologforening er Jeanette underlagt De Etiske Principper for Nordiske Psykologer, der bl.a. har til formål at sikre klienten, at psykologen optræder professionelt. Ved interesse, kan du læse mere om De Etiske Principper her: https://www.dp.dk/wp-content/uploads/etiske-principper-for-nordiske-psykologer.pdf

Se prisliste

Ønsker du at høre mere om vores psykologydelser, kan du rette henvendelse til: 

Leder Palle Tofte
Tlf. 20 83 01 66
Mail: pt@cesa.dk 

Psykolog Jeanette Kvalvig
Tlf. 21 57 06 52
Mail: jk@cesa.dk

CESA
Odensevej 70 
5750 Ringe
Tlf. 62 62 39 72
Mail: 
post@cesa.dk