Opholdsstedet Damkjærgård

Opholdsstedet Damkjærgård

Børn og unge mellem 7 – 25 år, der skal anbringes udenfor hjemme, som kan profilere i en positiv udvikling sammen med andre børn / unge.
Vi er godkendt til henholdsvis §66 og § 107 pladser.

Damkjærgaard er af socialtilsynet godkendt til at modtage børn og unge indenfor følgende målgrupper:

 • Omsorgssvigt
 • Andet socialt problem
 • Tilknytningsforstyrrelse
 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Stressbelastning
 • Opmærksomhedsforstyrrelse
 • Forandret virkelighedsopfattelse

Damkjærgård er beliggende mellem Odense og Middelfart i Harndrup på adressen Berlin 17, 5463 Harndrup.

​​Det er en landlig ejendom, med stor udenomsplads med bål sted, trampolin, 2 heste med tilhørende ridebane, stor have og generelt højt til loftet.
​Der er plads til 11 børn & unge, som har hvert deres møbleret værelse.

​Vi har en udslusningsbolig, hvor de unge over 18 år, som er ved at være klar til voksenlivet, flytter over. Her bliver de guidet og motiveret ift. daglige gøremål, såsom indkøbt, rengøring, madlavning mm. Der er to pædagoger tilknyttet udslusningen, som skiftes til at være med, som vejledt deltager. 

Damkjærgård indgår i et tæt samarbejde med den anbringende kommune, hvor der blive lavet individuelle mål ud fra den kommunale handleplan. Damkjærgård arbejder ud fra den relationelle og anerkendende tilgang, hele tiden med en bevidsthed om, at barnet / den unge skal inddrages, så der skabes en positiv udvikling.
En gennemsigtig dialog er et vigtigt fundament på Damkjærgård, hvor statusrapporter, telefonisk kontakt m.m. bliver højt prioriteret.


Damkjærgård er en del foreningen CESA – Center for Socialt arbejde, hvor der er et tæt samarbejde bl.a. i form af supervision.

Husregler på Damkjærgård.

Damkjærgård skal være et trygt og godt sted at være for alle. Husreglerne beskriver de retningslinjer der findes og regler for fælles dagligdag på Damkjærgård. Reglerne gælder for alle børn og unge, personale og gæster.

Behandle hinanden med respekt

Vi skal alle have det godt på Damkjærgård. Derfor skal vi snakke ordentlig til hinanden, og behandle hinanden, som vi gerne selv vil behandles.

Det betyder:

 • Vi banker på, inden vi går på hinandens værelser og kontor.
 • Vi snakker stille og roligt sammen.
 • Vi holder vores aftaler.
 • Vi respekterer hinandens værelser.

Chips – slik – sodavand mm.

Slik, chips og sodavand opfordres til at blive indtaget i minimale mængder.

Alle har mulighed for at få en kasse på lageret, hvor det ikke er så tilgængeligt og derved mindre fristende.  

Madplan

Hver onsdag laves den kommende madplan, hvor den unge sammen med sin kontaktpædagog forinden har aftalt retten, som der eks. er fundet på nettet. Hver ung har som udgangspunkt en ugentlig maddag – hvor der sammen med en voksen laves mad og dækkes bord.

Kan man ikke lide maden, tilbydes man rugbrød.

Ved måltiderne

Vi spiser aftensmad mellem 17.30-18.30

Inden man sidder sig ved bordet for at spise, vasker man sine hænder.

Måltiderne foregår i køkkenet – hvor ALLE skal være deltagende.

Alle tager selv sit service i opvaskemaskinen.

Ønsker man ikke at indtage maden på overnævnte tidspunkt, tilbydes man rugbrød.

Der er ingen mobiltelefoner ved måltider og vi snakker stille og roligt sammen, så det bliver et samlingspunkt for alle.

Sengetider

Søvn er vigtig, for at kunne fungere optimalt i hverdagen. Der bliver lavet individuelle sengetider, som afhænger af alder m.v.

Der skal være ro på fællesarealerne kl. 22 i hverdagen – hvor man skal være på eget værelse, hvor man har børstet tænder – og er klar til at sove. Det betyder, at man går ud af andres værelser senest kl. 21.45. I weekenderne skal der være ro på fællesarealerne kl.23.

Lørdag kan man sove længe på gården, mm. der er nogle aktiviteter om formiddagen – søndag bliver man vækket senest kl. 10.

Man skal være i sit eget hus efter kl. 21.

Hygiejne

Den daglige hygiejne skal være i orden. Det vil sige, at alle skal børste tænder morgen og aften, samt gå i bad hver dag.

Man vasker hænder inden alle måltiderne og efter toilet besøg.

Stilletid på gården / mad

Vi har alle brug for at koble lidt af i hverdagen. Derfor er der stilletid på gården ½ time, som man får efter man har spist eftermiddagskaffe.

Der er lavet individuelle planen, hvor nogle bl.a. skal lave lektier / læse højt for en voksen. Dette kan gøres i stilletiden – men kan også eks. gøres om aftenen efter aftale med en voksen.

Computer / andre digitale medier

Det er individuelle sengetider – men gældende for alle er, at der senest kl. 22 skal være ro på fællesarealerne – og kl. 23 i weekenderne.

Nettet bliver slukket i hverdagen 21.45 og weekenderne 22.45.

Musik skal være stille og roligt, så det ikke kan høres på fællesarealerne, evt. med et par høretelefoner.

Er man syg fra skole, skal der ikke spilles computer / andre spillekonsuler, men slappes af.

Søndag – mandag – tirsdag – onsdag og torsdag slukkes internettet fra kl. 21.45 – og indtil næste dag kl. 14.

Mobiltelefon

Der kan være individuelle aftaler vedr. brug af mobiltelefoner.

Mobiltelefoner skal som udgangspunkt være lydløse om natten.

Mobiltelefoner skal ikke være fremme under husmøderne (som fast er den første mandag i måneden kl. 19.30 – og alle skal være deltagende.)

Spisning eller andre tidspunkter, hvor det virker forstyrrende, eks. ved fællesaktiviteter.

Stuehus kontra hovedhus

De unge i hovedhuset skal ikke over i stuehuset – da der er andre regler grundet de er over 18 år.

De unge i stuehuset må gerne komme på besøg i hovedhuset – men det er dette regelsæt der er gældende – og de er gæster. Dette betyder, at de unge over 18 år skal gå over til sig selv, hvis de bliver bedt om det – dog senest kl. 21 i hverdagen, 22 i weekenderne.

Rengøring – oprydning og vasketøj

Alle har et ansvar for, at Damkjærgård er et rent og dejligt sted at være. Alle vil derfor efter alder blive inddraget i de daglige gøremål af fællesarealerne. Fælles er det – at man sætter sin sko op på hylden – og hænger sin jakke op på knagen.

Badeværelserne tages på skift af de unge, som benytter det.

Der er en fast vaskedag i ugen, hvor den unge selv står for at få sit tøj vasket. Sengetøj og håndklæder skal vaskes hver uge, hvilket der fremgår af egne dagsplan. Samme dag som vaskedagen, er der rengøring på EGEN værelse. Her skal der gøres rent, med sæbevand – støvsuges og vaskes gulve, hvis der ikke er gulvtæppe på – og tømmes skraldespand.

Det hele vil foregå med guidning fra en voksen.

Hver dag skal DU:

 • Rede seng
 • Lufte ud min. 5 minutter dagligt
 • Sørger for at der er ryddeligt dvs. at der ikke ligger tøj på gulvet – at det rene tøj er i skabet / skuffen og det beskidte i vasketøjskurven.
 • Slukke lys og skærme, når du forlader værelset.

Lageret OG fyrrummet

Som udgangspunkt er lageret & fyrrummet låst – så har du brug for noget derude fra – spørg en voksen.

Besøgstider

Det er dejligt at få besøg, dog er det vigtigt at personalet ved, hvor og hvem der opholder sig i huset.

Gæster må opholde sig på alle fællesarealerne, samt på barnets eller den unges eget værelse.

Som udgangspunkt skal alle gæsterne være taget afsted fra Damkjærgård kl. 21 i hverdagene. Besøg i weekenderne aftales individuelt.

Rygning, alkohol og euforiserende stoffer

På Damkjærgård er det forbudt for alle at ryge indendørs. Det er muligt at ryge ved bål stedet, hvor der er opsat en spand med sand. Det er rygernes ansvar at rydde op efterfølgende.

Det er ikke tilladt at have euforiserende stoffer, ej heller at være i besiddelse af dette. Er der mistanke om at en ung har indtaget euforiserende stoffer vil der efter en samtykkeerklæring fra den unge af, blive foretaget en test og ransagning af værelset.

Aktiviteter ude for huset

Personalet på Damkjærgård vil altid gerne vide, hvor alle opholder sig i løbet af dagen. Husk derfor altid at aftale med personalet, hvor DU er i løbet af dagen – og have altid din telefon med dig, så vi kan komme i kontakt med dig.

Vis altid hensyn til andre – også når du er ude 😊

Inden den endelige beslutning om, hvorvidt barnet /den unge skal flytte på Damkjærgård aftales dato for en visitation, hvor barnet / den unge, andre pårørende samt sagsbehandler kan se de fysiske rammer og få en snak om hverdagens struktur, regler og pædagogiske retningslinjer. Det er vigtigt, at barnet/den unge sselv har lyst til at bo på Damkjærgård og selv er i stand til at indgå i de rammer, som omgiver stedet. Damkjærgård har hjemlige normer og værdier, som værdsættes højt.

Prisliste

Kontakt Souschef, Rikke Holme
Tlf. nr. 6116 3952.
Mail: rh@cesa.dk

SE BROCHURE HER

Læs seneste tilsynsrapport her