§ 50 undersøgelser

§50 undersøgelse

§ 50-undersøgelserne udføres af CESAs egne konsulenter, der er socialrådgivere med mange års erfaring med undersøgende arbejde og beskrivelser.

På et indledende visitationsmøde med sagsbehandler afklarer vi i fællesskab forventninger, behov, tidsfrister og materiale. Vi aftaler, hvem der varetager kontakten til familien og evt. eksterne samarbejdspartnere omkring familien. Desuden præciseres kommunens behov i forhold afsluttende vurdering og konklusion på undersøgelsen.

Vi lægger stor vægt på, at den bestilte § 50 undersøgelse får det præcise omfang, som kommune har behov for.

CESA’s konsulenter har kendskab til DUBU og ICS-skemaer

Forud for påbegyndelsen af en undersøgelse aftales tidsramme og tidsforbrug, ud fra, allerede tilgængeligt sagsmateriale og omfanget heraf, familiens størrelse og kommunens ønsker til undersøgelsens indhold, herunder samtaler med familiemedlemmer, fagfolk og indhentelse af diverse udtalelser.

For oplysninger eller visitering rettes henvendelse til:

Leder Palle Tofte             
Tlf. 20 83 01 66                 
Mail: pt@cesa.dk                       

Dorthe Nymann
Tlf. 20 66 74 70
Mail: dn@cesa.dk

CESA
Odensevej 70
5750 Ringe
Tlf. 62 62 39 72
Mail: post@cesa.dk