Prisliste

Overvåget og støttet samvær:

 • Samvær ved 1 person pr. time kr. 795,-
 • Samvær ved 2 personer pr. time kr. kr. 1.517,-
 • Samvær fredag efter kl. 15, weekends og helligdage kr. 294,-

  Tillægges pr. time pr. person

 • Samvær på hverdage før kl. 8 og efter kl. 17 kr. 162,-

  tillægges pr. time pr. person

 • Udarbejdelse af rapport/beskrivelse pr. samvær kr. 795,-
 • Rapport/beskrivelse for 3 eller flere samvær kr. 2.417,-
 • Udlejning af samværslokaler kr. 512,-

  man medbringer egen samværskonsulent, minimum 2 timer, pr. time

 • Transport i forbindelse med samvær pr. time kr. 482,-
 • Transport i weekend/helligedage pr. time kr. 723,-
 • Der opkræves kørsel med statens høje takst, når samværet foregår andre steder end i CESAs huse/lejlighed. kr. 3,52 pr. km.

Ved samvær i weekends og på helligdage opkræves for minimum 2 timer.
Aflysning af samvær skal ske senest 5 arbejdsdage før aftalt tidspunkt før der sker bortfald af honorar.

Tilsyn

 • Døgnpleje pr. måned kr. 3.248,-
 • Aflastning i forbindelse med døgnplacering kr. 1.072,-
 • Aflastning under 6 døgn kr. 2.437,-
 • Aflastning over 6 døgn kr. 3.248,-
 • Søskenderabat: 3 børn samme sted, pr. stk kr. 2.500,-
 • Forarbejde ved anbringelser kr. 4.875,-

Forundersøgelse      Kontakt CESA for tilbud
§50 underøgelser     Kontakt CESA for tilbud

Konsulentydelser

 • Professionel støtteperson til forældre, SEL § 54 pr. time kr. 543,-
 • Kontaktpersonordning pr. time kr. 543,-
 • Samordnerfunktion ved Familierådslagning pr. time kr. 543,-
 • Konsulentopgaver (hverdage) pr. time kr. 697,-
 • Psykolog samtaler pr. time kr. 825,-

Personlig rådgiverfunktion kr. 894,- gange X efter aftale

 • Samarbejdssamtaler - forebyggende forløb kr. 7.800,-
 • Samarbejdsamtaler - konfliktmæglende forløb fra kr. kr. 10.940 - 15.300,-

Særlige opgaver efter individuel aftale
Kørselsgodtgørelse i h.t. statens højeste takst, pt. kr. 3,52 pr. km. (2020 takst)

Fristedet

 • Weekendtakst kr. 8.511,-
 • Hverdage kr. 2.552,-
 • En til en aflastning weekend kr. 17.871,-
 • En til en hverdag pr. døgn kr. 5.444,-

  Særlige indsatser

  Specialiseret plejefamilie Kontakt CESA for tilbud

  • Familiebehandling pr. måned kr. 8.309,-

  Specialiseret plejefamilie Kontakt CESA for tilbud

  • Praktisk pædagogisk støtte pr. time kr. 543,-

  Damkjærgård

  • Pris pr. måned kr. 69.000,-
  • ​Pris pr. måned incl. ekstra pædagogstøtte kr. 86.600,-
  • Pris pr. måned - udslusning kr. 54.900,-