Prisliste

Overvåget og støttet samvær:

 • Samvær ved 1 person pr. time kr. 795,-
 • Samvær ved 2 personer pr. time kr. kr. 1.520,-
 • Samvær fredag efter kl. 15, weekends og helligdage kr. 298,-

  Tillægges pr. time pr. person

 • Samvær på hverdage før kl. 8 og efter kl. 17 kr. 164,-

  tillægges pr. time pr. person

 • Udarbejdelse af rapport/beskrivelse pr. samvær kr. 795,-
 • Rapport/beskrivelse for 3 eller flere samvær kr. 2.417,-
 • Udlejning af samværslokaler kr. 520,-

  man medbringer egen samværskonsulent, minimum 2 timer, pr. time

 • Transport i forbindelse med samvær pr. time kr. 489,-
 • Transport i weekend/helligedage pr. time kr. 734,-
 • Der opkræves kørsel med statens høje takst, når samværet foregår andre steder end i CESAs huse/lejlighed. kr. 3,44 pr. km.

Ved samvær i weekends og på helligdage opkræves for minimum 2 timer.
Aflysning af samvær skal ske senest 5 arbejdsdage før aftalt tidspunkt før der sker bortfald af honorar.

Tilsyn

 • Døgnpleje pr. måned kr. 3.297,-
 • Aflastning i forbindelse med døgnplacering kr. 1.088,-
 • Aflastning under 6 døgn kr. 2.473,-
 • Aflastning over 6 døgn kr. 3.297,-
 • Søskenderabat: 3 børn samme sted, pr. stk kr. 2.537,-
 • Forarbejde ved anbringelser kr. 4.948,-

Konsulentydelser

Personlig rådgiverfunktion kr. 913,- gange X efter aftale

 • Samarbejdssamtaler - forebyggende forløb kr. 7.800,-
 • Samarbejdsamtaler - konfliktmæglende forløb fra kr. kr. 10.940 - 15.300,-

Særlige opgaver efter individuel aftale
Kørselsgodtgørelse i h.t. statens højeste takst, pt. kr. 3,44 pr. km. (2021 takst)

Damkjærgård

 • Pris pr. måned kr. 70.035,-
 • ​Pris pr. måned incl. ekstra pædagogstøtte kr. 87.900,-
 • Pris pr. måned - udslusning kr. 55.725,-
 • En til en hverdag pr. døgn kr. 5.493,-

Fristedet

Særlige indsatser