Pædagogisk afdelingsleder til opholdsstedet Damkjærgård

Vi søger pr. 1. august 2021 en fagligt stærk pædagogisk leder, som kan være fyrtårnet for en dedikeret personalegruppe på vores opholdssted Damkjærgård, som ligger i de smukkeste landlige omgivelser ved Harndrup på Fyn.

Om Damkjærgård
Damkjærgård er et socialpædagogisk opholdssted for børn og unge mellem 6 – 25 år, der kan profitere af ligeværdige relationer med andre børn og unge, således der finder en positiv udvikling sted. Børnene og de unge er kendetegnet ved, at de i opvæksten har været udsat for omsorgssvigt ofte i kombination med familiemæssige problemer. Målgruppen kan være udfordret i deres evne til følelsesmæssig tilknytning og relationsdannelse og kan reagere med adfærdsmæssige problemer.

På Damkjærgård tager vi udgangspunkt i, at de voksne på stedet er omsorgsbevidste, troværdige, stabile og robuste, for at skabe et bæredygtigt fundament for en relationsdannelse mellem børnene og de primære omsorgspersoner. Vi lægger vægt på, at vores indsats overfor det enkelte barn/den unge er afpasset i forhold til barnet/den unges behov for støtte. Metoderne ligger indenfor den Miljøterapeutiske ramme og bygger på, at adfærden ses som noget indlært i kognitive processer og bestemt af ydre stimuli, i modsætning til metoder der bygger på, at adfærden er arveligt neurologisk bestemt.

Du kan læse mere om Damkjærgård ved at gå ind på CESAs hjemmeside: www.cesa.dk

Om jobbet som afdelingsleder
Som afdelingsleder af Damkjærgård vil du, med reference til CESAs øverste ledelse, få ansvaret for den daglige pædagogiske tilgang til børnene og de unge, ledelse og inddragelse af personalet samt det økonomiske ansvar for Damkjærgårds daglige drift. Ledelsen af Damkjærgård vil ske i et tæt samspil med CESAs leder og relevante konsulenter i CESA.

Vi lægger vægt på et stort personligt engagement, robusthed til en hverdag med mange bolde i luften, samt at man er i stand til at samarbejde bredt med børnenes og de unges familier og professionelle samarbejdspartnere. Du skal som afdelingsleder være indstillet på selv at indgå i vagtplanen på Damkjærgård, og sammen med Damkjærgårds øverste leder indgå i bagvagtordningen.

CESA er en forening, der arbejder for at forbedre socialt udsatte børn og unges vilkår. Foreningens formål er almennyttigt og velgørende. Vi leverer ydelser indenfor det sociale område. Indsatsen tilrettelægges ud fra borgernes behov, og vi lægger vægt på høj socialfaglig kvalitet. Værdigrundlaget er humanistisk, og vi arbejder ud fra den grundliggende opfattelse, at en persons udvikling sker i et anerkendende samspil mellem mennesker. Vi er en nonprofit virksomhed, der har en miljøterapeutisk, systemisk og kognitiv tilgang til arbejdet.

Om CESA
Det er tanken, at CESA som organisation skal være et ressourcecenter, hvorfra CESAs tilbud kan trække på forskellige kompetencer, ligesom de kompetencer, der udvikles på Damkjærgård indgår i ressourcecentret. 

Løn og ansættelsesforhold
Stillingen er på fuld tid, og der kan være tale om døgnarbejde. Lønnen aftales i forhold til medarbejderens kvalifikationer. Forventet tiltrædelse for lederen er 1. august 2021.

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen til lederstillingen er den 22. juni 2021 kl. 12.00. Send gerne en kort ansøgning og CV til post@cesa.dk.

Hvis du vil vide mere om jobbet, kan du ringe til leder, Palle Tofte, tlf. 20 83 01 66 eller souschef, Rikke Holme, tlf.nr. 61 16 39 52.

Samtaler om lederstillingen forventes afholdt mandag den 28. juni 2021.